Brigáda v areáli zdravia

07.11.2018 13:00

Pozývam vás na brigádu, ktorá sa uskutoční

od stredy 07.11.2018 od 13:00 hodiny do soboty

10.11.2018.

Bude sa robiť dlažba pod piatimi stolmi

pod prístreškom a upratovať areál.

Prineste si potrebné náradie a rukavice.