Brigáda v areáli zdravia

30.04.2016 08:00

Pozývame členov turistikého klubu na pravidelnú každoročnú brigádu - jarné upratovanie chaty, čistenie "Areálu zdravia" a povodia rieky Kysuce. 

Občerstvenie zabezpečí výbor TK

Archívne foto z 2008 a 2009: