História a súčasnosť nášho klubu

   Turistický klub v Rakovej bol založený a zaregistrovaný na MV SR v roku 1988, kedy mal 15 zakladajúcich členov: Peter Kubaška, Jaroslav Kajánek, František Broš, Viliam Šuška, Ignác Šuška, Anton Chabreček, Pavol Kyzek, Ján Kubaška, Vladimír Tutka, Anton šuška, Pavol Čišecký, Jozef Matyšák, Marián Šuška, Alojz Kubaška. 

Už pred jeho založením prevádzalo pešiu a lyžiarsku turistiku niekoľko aktívnych členov terajšieho TK.  Neskôr načreli i do kúzla turistiky vodáckej – splav riek-Hronu, Dunaja, Moravy a pod. Silná je i skupina cykloturistov skladajúca sa z 15 – 35 členov, ktorí absolvovali 100 – 150 kilometrové trasy, ako napríklad: pavidelne na Jánošíkové dni do Terchovej, cyklopochochody cez Oravu, Jesenníky, Šumavu, Moravsko – Sliezsko, Južnú Moravu, všetky trojhraničia na Slovensku, Cykloputovanie po stopách rakovského rodáka Janka Palárika (25 členov).

   V rámci Kysuckej expedície výstupu na Mont Blanc sa tohto podujatia zúčastnili a vrchol zdolali piati členovia klubu v júni 1993 v extrémnom počasí s omrzlinami.  

V roku 1994 na počesť prvej spomienky na Kysuce prešla päťčlenná skupina z nášho TK cez 9 krajín Európy trasu 3 500 km za 23 dní.

   V roku 2004 štyria členovia nášho TK absolvovali výstup na Olymp v Grécku, ďalej sme zaznamenávai výstupy v rôznych pohoriach Álp, Talianskych Dolomitoch, Škandinávii, Výstup na horu  Synaj odchovancami z TOM 5000 m.n.m., Kazbek v pohorí Kaukaz.

     Ešte pred vznikom TK chodila menšia partia na chatu do Tatranskej Štrby. S malou odlukou pokračujeme v tejto tradícii výstupov na Tatranské končiare v počte niekedy až 50 členov.

   Každoročná lyžiarska turistika je pre mnohých členov srdcovou záležitosťou, nechýbali sme takmer na žiadnych podujatiach v regióne. V minulosti sme niekoľkokrát zabezpečili autobusový zájazd na 30 – kilometrový prechod podtatranskou stopou, taktiež sme sa zúčastnili na Bielej stope SNP . Na zimné aktivity sme pre oddiel mládeže  zakúpili a skompletizovali cca 40 párov bežiek, palíc aj topánok.

   V TK Polom Raková nikdy nebola núdza o zábavu a kultúru. Okrem športovo – turistických aktivít sme organizovali autobusové zájazdy; ako napr. Privítanie pápeža v Šaštíne, Cyrilometosdké omše na Radhošti, v Terchovej a ďalšie turisticko – poznávacie zájazdy do rôznych kútov Slovenska, Čiech a Poľska.

 I keď sme športovým klubom už od svojho vzniku sme boli aktívni v brigádnickej činnosti. Zúčastňovali sme sa na stavbe starej telocvične, pri rekonštrukcii futbalových priestorov a šatní, previedli sme kompletný náter materskej školy. Zhotovili sme fasádu na miestnom pohostinstve „Šapitó“, výstavbe farskej budovy, úpravy terénu a oplotenia na farskom kostole, pri stavaní kaplnky v miestnej časti Raková-Korcháň, atď.

   V rámci ekologickej aktivity každoročne vyzbierame množstvo vriec odpadu v okolí toku Kysuce. Najviac brigádnických aktivít dala zabrať výstavba chaty v „Areáli zdravia“. Postavili sme si ju sami s materiálno-finančnou podporou obce, ruku k dielu priložili miestni členovia spolku záhradkárov a hasičov.  Po čase sa podarilo dostavať vonkajší zastrešený krb aj rad zastrešených lavičiek. Chata i areál je určená na využívanie pre širokú verejnosť, ako aj na futbalové turnaje, hasičské súťaže, spoločenské akcie vrátane posedení pri guláši.

   Niekoľko mesiacov od vzniku TK ako samostatného subjektu sme založili TOM, zabezpečili kvalitných inštruktorov, čiastočne aj materiály (mapy, buzoly, laná, granáty,...) hlavne na preteky turistickej zdatnosti, kde mládež dosahovala vynikajúce výsledky pod vedením Janka Kubašku, Marty Balošákovej, Mišky Balošákovej, Hanky Najdekovej,  Zo súťažných úspechov mladých turistov na pretekoch turistickej zdatnosti spomeniem len tie najvýznamnejšie, a to prvý postup člena klubu na medzinárodné majstrovstvá v roku 2002 do Kralup nad Vltavou. V roku 2010 v Kežmarku za našu obec pretekali dve členky klubu.  Za rok 2012 na Medzinárodné majstrovstvá postúpili dve sestry z TOM Raková. V ďalšom roku 2013 v Orlovej reprezentovali Rakovú až traja pretekári. V roku 2014 za medzinárodných majstrovstiev PTZ zúčastnili dvaja členovia TK. Za rok 2015 nás reprezentovali v Mikulášoviciach otec a syn z nášho oddielu. Sme hrdí na našich reprezentantov.

   Za svojej existencie Turistický klub Polom Raková začal organizovať niekoľko pravidelne sa opakujúcich akcií. Jednou z nich je aj medzinárodný Novoročný výstup na Veľký Polom. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v januári 1994 pri príležitosti 1. výročia vzniku Slovenskej republiky. Za svojej existencie si získal veľkú popularitu. Zúčastňujú sa ho turisti a občania z Rakovej a okolitých obcí, taktiež aj turisti z Čiech i Poľska v počte 200 – 300 priaznivcov turistiky. Na vrchole účastníkov čaká vatra, pamätný list, novoročný prípitok. Po zaspievaní hymien zúčastnených štátov a kolied čaká na účastníkov občerstvenie v podobe tradičného boršču alebo „kapustovky“.

   V rámci plesovej sezóny organizujeme už 23 rokov svoj vlastný „Turistický ples“, známy už aj mimo našej obce.

   Ako spoluorganizátori pri regionálnej akcii Zahájenia 100 jarných kilometrov na Petránkach pre všetkých zabezpečujeme občerstvenie a športové súťaže.

   Tradičnej Jarnej a jesennej púte do Hornej Lomnej sa bez prestávky niektorí rakovskí turisti zúčastňujú dvakrát ročne už takmer 30 rokov.

   Na počesť Prvej vatry česko – slovenskej vzájomnosti pod Veľkým Polom v roku 1933 bola obnovená táto tradícia s českými priateľmi a od roku 2008 sa koná pravidelne pri Kamennej chate. Segedínsky guláš českých turistov a „polesníky“ pripravované turistami z Kocháňa sa stali tradičným pohostením pre 150 – 200 turistov. Spev a spoločné športové zápolenia sa stali súčasťou tejto akcie.

   Na záver turistickej sezóny organizujeme v prvú októbrovú nedeľu od roku 2001 Výstup na najvyšší vrch obce Raková – Výstup na Bahaňu (827 m.n.m.). Počas výstupu sa zastavujeme pri kaplnke sv. Františka, nášho patróna a spomíname na našich  zosnulých turistov. Stalo sa tradíciou, že na vrchu je súťaž v hode šiškou  „O Bahaňškého jastraba“. Pre všetkých priaznivcov turistiky rakovskí turisti na vrchu každý rok pripravujú živánku, pečené ryby a pečaky (zemiaky opekané v pahrebe) s maslom a turisti s Polgrúňa: „Veveričkári“ pripravujú kotlíkovú hubovú praženicu. Každý si tu príde na svoje, a kým sa rozídu s pamätným listom, zaspievajú si ešte „Bahaňskú hymnu“.

   TK Polom Raková má v súčasnosti 58 členov. Členovia výboru: Predseda - Peter Kubaška, tajomník - Miroslav Mareček, Peter Kultán – práca s mládežou, Marta Balošáková – pokladník, František Švancár, Alojz Kubaška, Ján Knežik.