Okresné kolo pretekov turistickej zdatnosti

07.05.2016 09:00

Pozývame Vás na Okresné kolo pretekov turistickej zdatnosti a zároveň aj 1. kolo Kysuckého pohára 2016, ktoré sa konajú dňa 07.05.2016 v "Areáli zdravia pod hríbom" v Rakovej. Nástup pretekárov a otvorenie preteku turistickej zdatnosti je o 09:00 hodiny.

Stanovy sú uvedené nižšie:

 

Okresné kolo PTZ 2016, Raková

 
A všeobecné ustanovenia
 
Názov pretekov: Okresné kolo PTZ + 1. kolo KP PTZ
Usporiadateľ: obec Raková, TK Polom Raková, RR KST v Čadci
Technická organizácia: TK Polom Raková,
Termín a miesto konania: Sobota 07.05. 2016 – Raková – Areál zdravia
 
 
Kategórie a dĺžka tratí:
 
Kategória vek (rok narodenia) dĺžka trate
 
najmladší žiaci, žiačky 10 rokov (....-06 ) 2 - 3 km
mladší žiaci, žiačky 11 - 12 rokov (2004-05) 2 - 4 km
starší žiaci, žiačky 13 - 14 rokov (2002-´03) 2 - 4 km
mladší dorastenci, dorastenky 15 - 16 rokov (2000-´01) 4 - 6 km
starší dorastenci, dorastenky 17 - 18 rokov (1998-´99) 4 - 6 km
muži, ženy –A 19 - 35 rokov (1981-´97) 4 - 6 km
muži, ženy – B 36 rokov a viac (1980 -...) 4 - 6 km
 
 
Termín a adresa pre prihlášky: prihlášky zasielajte najneskôr do 05.05.2016 na adresu
peterkurka@gmail.com
 
Funkcionári pretekov: 
 
Riaditeľ  pretekov: Anton Heglas, Mgr.
Hlavný  rozhodca: Stano Mrázik
Stavitelia tratí: Marta Balošáková, Janka Zemaníková, Mgr.
Hlavný staviteľ tratí: Miška Balošáková
Hospodár: Miroslav Mareček, Ing.
Správca technického materiálu: Marta Balošáková
Zdravotník: Janka Ďuranová, Mgr.
Vedúci počtárskej komisie: Peter Kurka,
 
Podmienky účasti:  Členovia KST a ostatných organizácií - platný preukaz s
fotografiou. Neorganizovaní žiaci a dorastenci -
akýkoľvek preukaz s menom a priezviskom, adresou a
overenou fotografiou (cestovný pas, preukaz na zľavu a
pod), prípadne potvrdenie školy obsahujúce vyššie
uvedené údaje. Neorganizovaní dospelí - platný občiansky
preukaz, identifikačná karta alebo cestovný pas.
 
   Všetci pretekári musia mať preukaz poistenca!!!
 
Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie o lekárskej
prehliadke nie staršie ako 1 rok, alebo Čestné prehlásenie
o zdravotnej spôsobilosti absolvovať preteky platné pre
súťažnú sezónu, podpísané rodičom alebo zákonným
zástupcom.https://www.kst.sk/images/stories/sarvanec/ptz/
 
pravidla_ptz_2011/prilohy.pdf
 
Vybavenie hliadok:  - riadne vyplnený štartovný preukaz (obdrží pri
prezentácii)
 
- písacie potreby (nie ceruzka a ani červené pero)
- buzola (od mladšieho žiactva vrátane)
- obutie a oblečenie do lesného terénu (zakryté kolená 
a lakte, tretry s klincami sú zakázané). Za vhodné obutie a
oblečenie zodpovedá vysielajúca organizácia.
Úhrada nákladov: Cestovné náklady si hradí každá vysielajúca
organizácia, resp. turistický oddiel sám
 
Stravovanie: - z vlastných zásob, usporiadateľ zabezpečuje jednoduché
občerstvenie.
 
Doprava na miesto konania: viď. www.cp.sk
 
Prezentácia: 07.05.2016 od 8.00 do 9.30
 
Pre prezentovanie pretekárov platia zásady podľa pravidiel
 
PTZ platných od 11.1.2009.
 
Štart prvého pretekára: cca 10.00
 
Zdravotná služba: stanovisko na štarte pretekov
 
B. Technické  ustanovenia:
 
1. Preteká sa podľa pravidiel a upraveného súťažného poriadku PTZ schválených 11.1.2009.
 
Bližšie informácie: https://kst.sk/index.php/sutaze-ptz
 
Predseda komisie mládeže Predseda RR KST Čadca
 
pri RR KST Čadca František Žabka
 
Bc. Ján Chromík