Oldies párty

01.10.2016 10:00

Výbor TK Polom Raková pozýva svojich členov na Oldies párty, ktorá sa uskutoční 01.10.2016 v Areáli zdravia 

pod Hríbom v Rakovej. Záujmcovia nahláste sa do štvrtka n telefónch číslach 0902 719 396 alebo 0902 967 731.

Zraz turistov je od 10:00 do 11:00 hodiny. Vstupné je 7 EUR. V cene je zahrnuté pohostenie s kapustovkou, grilovačkami a pivo.

O zábavu je postarané: špotrové hry, hudba, spev a tanec.

Ak sa chcete zabávať aj v neskorších večerných hodinách, prineste si teplé oblečenie!

Ak nie ste rakovským turistom a chcete sa zúčastniť na párty, oslovte svojho priateľa = rakovského turistu a 

nahláste sa u neho do štvrtka.