Omša pri kaplnke na Kuchriskách

01.10.2016 13:30

Výbor TK Polom Raková pozýva širokú verejnosť na tradičnú 

sv. omšu, ktorá sa uskutoční 01.10.2016 o 13:30 hodine 

pri kaplnke sv. Františka na Kuchriskách, ktorú postavili 

naši turisti Švancárovci.