Po Krónerovom chodníku

14.05.2016 10:00

Pozývame priaznivcov pešej turistiky na vychádzku po náučnom Krónerovom chodníku,

ktorá sa uskutoční 14.5.2016 o 10:00 hodiny od Obecného úradu v Staškove.

Trasa: Obecný úrad v Staškove - Krónerov dom - kaplnka v Jelitove -