S Hubertom k Medvedej skale

28.05.2016 14:00

TK Polom Raková pozýva členov a priaznivcov pešej a cyklo turistiky na výstup k Medvedej skale.

Stretnutie pri Medvedej skale organizuje a občerstvenie sponzoruje Poľovnícky zväz z Rakovej na počesť 

sv. Huberta - patróna poľovníkov. Pri tejto príležitosti sa uskutoční i sv. omša o 14:00 hodine pri kaplnke pod Medveďou skalou.


Archívne foto z 24.05.2014 - 1.ročník výstupu

Archívne foto predtým bez kaplnky