Stretnutie na Skalke - po chodníku Jána Jurča

06.11.2016 12:30

Pozývam všetkých turistov a priaznivcov turistiky na tradičný výstup ku chate Skalka.

Zraz turistov sa predpokladá 06.11.2016 o 11:00 na parkovisku u Korcháňa, odkiaľ

sa pôjde cez Medvediu skalu na chatu Skalka v Českej republike.

Ak chcete prísť individuálne, stretnutie na Skalke sa predpokladá o 12:30 až 13:00 hodine.

Občerstvenie pre zúčastnených zabezpečia Jurčovci.

Archívne foto z r.2015 - prví dochádzajúci turisti na túto akciu