Turistická púť do Horní Lomné

07.05.2017 05:30

Pozývam všetkých priaznivcom pešej a cyklo turistiky na jarnú púť

do Horní Lomné. Odvoz účastníkov je zabezpečený od nákupného 

strediska v Rakovej o 05,30 hodiny do Korcháňa, odkiaľ sa ide peši 

okolo Murinkovej kaple do Horní Lomné. 

Slovenská sv. omša v Horní Lomné je o 08,00 hodine. 

Po nej sa vždy dohodnú turisti na trase späť. 

Ilustračné foto z minulého roku: