Vatra vzájomnosti - stretnutie pri Kamennej chate

12.08.2017 14:30

Výbor TK Polom Raková pozýva priaznivcov pešej a cyklo turistiky na 10. 

ročník vychádzky ku Kamennej chate, kde sa uskutoční stretnutie pri Vatre 

vzájomnosti. Zraz turistov pri Kamennej chate je 12.08.2017 o 14:30 hodine.

Autbusovým spojom sa dostanete z Čadce z autobusového nástupišťa 

o 12:35 hodiny alebo z Rakovej (pri železničnej zastávke) o 12:45 hodiny 

do Korcháňa, odkiaľ sa ide pešo okolo Mevedej skaly ku Kamennej chate.

Zapálenie vatry sa predpokladá o 17:00 hodine.

O občerstvenie sa postarajú a veľká vďaka bude opäť patriť sponzorom: 

rod. Kováčiková a rod. Heglasová - tradičné zemiakové placky = polesníky

Jaroslav Jurčo a Pavol Bojko - živánska z chutného bravčového mäsa a kolien

rakovskí turisti - živánska so zemiakami

O závavu sa postarajú traja harmonikári, gitarista a speváčky.

O športové hry sa postarajú rakovskí turisti.

Bude vyhodnotená súťaž a odmenený  najkrajší nájdený hríb.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!