Výročná členská schôdza

25.03.2017 17:00

Pozývam všetkých rakovských turistov na výročnú členskú

schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25.03.2017 od 17:00 hodiny

v areáli pod Hríbom. Ak chcete pomôcť pri varení alebo

prípravách chaty a okolia, môžete tak urobiť od 12:00 hodiny.

Doneste sebe aj iným zelené tričká. O 17:00 hodine sa budeme fotiť

na spoločnú fotku - na budúci rok bude 30. výročie založenia

klubu a fotku by sme chceli použiť na tieto účely.